Η IMPETUS Μηχανική, ΑΤΕΕ είναι μια πολυκλαδική εταιρεία παροχής υπηρεσιών και συμβουλών στο σχεδιασμό, στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με την εφαρμογή καινοτομιών και έργων νέας τεχνολογίας στον ευρύτερο τομέα των μεταφορών, του περιβάλλοντος, των τηλεπικοινωνιών της τηλεματικής και ασφάλειας στην Ελλάδα και τo εξωτερικό.

Με την ίδια επωνυμία η εταιρεία είχε ιδρυθεί το 1984 σαν μια εξελισσόμενη επιχείρηση για την παροχή υπηρεσιών και συμβουλών στον τομέα υποδομής της Μητροπολιτικής περιοχής της Νέας Υόρκης (IMPETUS Services, Inc.). Το 1991 η εταιρεία μετέφερε τις δραστηριότητές της στην Ευρώπη με την ίδρυση και λειτουργία στην Αθήνα των γραφείων της και το 1992 (μέχρι το 2000) στις Βρυξέλλες.  Έχει δημιουργήσει αρκετά υποκαταστήματα και σήμερα (ενεργά) υπάρχουν στην Πάτρα, στην Φλωρεντία (Ιταλία) και στην Τρίπολη (Λιβύη).

Η εταιρία έχει υλοποιήσει επιτυχώς πολλά διεθνή ερευνητικά έργα σε τομείς όπως η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές, το περιβάλλον, την ασφάλεια κοκ.  Επιπλέον θα πρέπει να προστεθεί ότι τα τελευταία 20 έτη θεωρείται μια από τις κύριες εταιρίες στην Ευρώπη, σε έργα παραχωρήσεων στον τομέα των μεταφορών (συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) σαν σύμβουλος είτε του επενδυτή (sponsor), είτε του Δημοσίου τομέα, είτε και των τραπεζών.

Η IMPETUS δραστηριοποιείται στο σύνολο του κύκλου ζωής της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α), στοχεύοντας στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων καινοτόμων τεχνολογιών για την δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.   Μερικοί από τους τομείς που η εταιρία έχει να παρουσιάσει μεγάλα και επιτυχημένα έργα (ενδεικτικά) στην έρευνα και ανάπτυξη είναι:

  • Δορυφορικές και άλλες Επικοινωνίες: FRAME, AUSIAS-ATT, CITRA, EWTIS, INVITE (EU Transport Telematics)
  • Earth Observation (δορυφορικές): ENVISYS (Satellites SAR DATA ERS-1), BORDER GUARDS (Satellites SENTINEL-1/2), PROMED (LIFE – SAR DATA ERS-1/ERS-2), ΑEGEAN (SAR DATA – ERS-1/ERS-2), «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης στην Ν. Α. Αττικής» (Satellites SENTINEL-1/2)
  • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Geographical Information Systems –GIS): ENVIROCITY (EU Environment Telematics), BORDER GUARDS (EYDE/ETAK), PROMED (LIFE), AEGEAN (ΓΓΕΤ), «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης στην Ν. Α. Αττικής»
  • Συστήματα βασισμένα σε αισθητήρες όπως – Radar, AIS (Automatic Identification System), optical and thermal cameras , drones, GPS, RFID, κοκ :  GIPSY (INTERREG Ελλάδα-Ιταλία), SECINS (INTERREG Ελλάδα-Ιταλία), INTRARADAR-ΚΕΡΚΥΡΑ (INTERREG Ελλάδα-Ιταλία), INTRARADAR-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (INTERREG Ελλάδα-Ιταλία), BORDER GUARDS (EYDE/ETAK), «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης στην Ν. Α. Αττικής».
  • Web Based platforms – Decision Support Systems: BORDER GUARDS (ΕΥΕ/ΕΤΑΚ), ΑΕGEAN (ΓΓΕΤ), PROMED (ΕC/DG XI/LIFE PROGRAMME), «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης στην Ν. Α. Αττικής»
  • Συστήματα πληροφορικής: ISHTAR, HESAID, SHIDESS (EU), EMMA (EU Environment Telematics), FLEETS (EU), GENIUS ZEUS (EU), SUPERBUS (EU), ADRION (INTERREG Ελλάδα-Ιταλία), FREIA (EU), «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης στην Ν. Α. Αττικής»

Στον τομέα των παραχωρήσεων και των Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ασχολείται από το 1997 με έργα στις μεταφορές όπως η «Αττική Οδός», η «Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης», ο αυτοκινητόδρομος «Τρίπολη-Τσακώνα-Καλαμάτα»,  η «Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου» κοκ.  Στον τομέα της ενέργειας με έργα όπως «Υδροηλεκτρικό έργο 100 MW στον Suchica River, Albania”, “Ενεργειακό έργο 26 MW από βιομάζα-απόβλητα ελαιοτριβείων στην Μεσσηνία», κοκ.

Η IMPETUS έχει πολύχρονη εμπειρία σε θέματα παρακολούθησης Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα της τηλεματικής του περιβάλλοντος και των μεταφορών και έχει αναπτύξει διάφορες τεχνολογίες και μεθόδους για τη σωστή ενημέρωση των συμμετεχόντων και την παρακολούθηση των έργων σε cost-effective βάση, όπως επίσης και ένα πλήθος πιλοτικών εφαρμογών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.  Η εταιρεία και τα στελέχη της αποτελούν μια δυναμική παρουσία στην Ελλάδα και την Ευρώπη σε τομείς διαχείρισης και ιδιαίτερα στην παρακολούθηση μεγάλων έργων στη Ευρώπη.

Η IMPETUS δίνει μεγάλη σημασία στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών για να μπορεί να είναι ενήμερη και να ανταποκρίνεται στις ταχέως μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Η εταιρεία και τα στελέχη της έχουν διευθύνει προγράμματα-πιλότους (pilot projects) και έχει προωθήσει σε επίπεδο state-of-the-art μεθοδολογίες σε εξειδικευμένες περιοχές εφαρμογών. Η χρησιμοποίηση σύγχρονων εξοπλισμών, επιστημονικών οργάνων και ενός σημαντικού αριθμού διεθνώς αναγνωρισμένων “πακέτων” προγραμμάτων Η/Υ, βοηθάει στη μείωση του κόστους και στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται.

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020), ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Accessibility